Algemene voorwaarden/privacy shop

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Kracht Amsterdam, hierna Kracht genoemd. Door een bestelling te plaatsen op de website van Kracht, accepteert u de algemene voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Kracht handelend onder de naam/namen: Kracht/Kracht Amsterdam Vestigingsadres: Nova Zemblastraat 182, 1013 RP Amsterdam Bezoekadres: Nieuwe Hemweg 7 T, 1013 BG Amsterdam Telefoonnummer: +31 20 3697938 E-mailadres: charlotte@krachtamsterdam.nl KvK-nummer: 63765497 BTW-identificatienummer: NL209076677B01
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de algemene verkoop voorwaarden van Kracht.
1.3 De prijzen die vermeld staan in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
1.4 De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Kracht en de klant.
1.5 Kracht heeft te allen tijde het recht de leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.6 Kracht gaat ervan uit dat wanneer een bestelling geplaatst wordt, dat diegene ouder is dan 18 jaar en dus ook zelfstandig mag bestellen. Is dit niet het geval dan behoort een ouder/verzorger hier zorg voor te dragen. Kracht stelt zich niet verantwoordelijk voor bestellingen die gedaan worden door minderjarigen.

2. Prijzen en aanbiedingen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
2.2 Kracht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3. Betalingen
De betalingen lopen via iDEAL. iDEAL is vertrouwd, veilig en gemakkelijk. U betaalt in de vertrouwde internetbankieromgeving. Uw betaling vind direct plaats en wordt meteen aan ons gemeld. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Voor meer informatie: www.ideal.nl.

4. Verzendkosten
4.1 Indien de bestelling wordt opgehaald bij Kracht zijn er geen verzendkosten.
4.2 De verzendkosten voor verzending binnen Nederland bedragen € 8,- per bestelling.
4.3 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor het terugsturen van de artikelen voor rekening van de klant.
4.4 Al onze bestellingen worden verzorgd via PostNL.

5. Verzendwijze
5.1 Na plaatsen van uw bestelling ontvangt u per mail automatisch een bevestiging van uw bestelling. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van uw bestelling inclusief verzendkosten en verdere betalingsgegevens. Mocht u na bestelling geen bevestiging ontvangen gelieve dan contact op te nemen met charlotte@krachtamsterdam.nl.
5.2 Alle kleding is uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Indien de bestelde artikelen niet meer voorradig zijn, neemt Kracht telefonisch dan wel per mail contact met u op.
5.3 Kracht verstuurt de artikelen via derden. Kracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade ontstaan tijdens het transport. Kracht verplicht zich tot het deugdelijk verpakken van de producten opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.
5.4 Kracht zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5.5 Indien de levering vertraging oploopt zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling per mail te annuleren.
5.6 Kracht is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. Zolang Kracht geen verhuisbericht ontvangt, wordt de klant geacht te wonen op het adres dat bij Kracht bekend is en blijft de klant verantwoordelijk voor de bestelde artikelen die eventueel op het oude adres zijn afgeleverd.

6. Retourneren en ruilen
6.1. Wanneer u uw bestelling ontvangt dient u direct het pakketje te controleren op schade en dient u tevens de goederen te controleren op schade. In geval van schade dient u binnen 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Kracht.
6.2 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet, bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na ontvangst. Wel dienen de artikelen in ongebruikte en originele staat naar ons teruggezonden te worden.
6.3 De herroepingsstermijn en daarmee het recht op een volledige terugbetaling bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
6.4 De portokosten alsmede het verzendrisico van retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
6.5 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
U dient Kracht na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen per mail van de retournering op de hoogte te stellen. Het artikel/de artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer worden ontbonden en is deze definitief. De goederen dienen in originele staat teruggestuurd te worden, d.w.z. ongedragen en in originele verpakking. E.e.a. dient in een degelijke verpakking geretourneerd te worden. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen. Bij ruiling of retourneren van een artikel uit dat door Kracht verkeerd geleverd is, neemt Kracht de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening. Let op dit geldt alleen voor eenzelfde artikel in eenzelfde maat.
Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden.

7. Garantie
Kracht doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling bent u verplicht de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken per omgaande per mail aan Kracht te melden.

8. Aansprakelijkheid
Kracht is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan kopers gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 200 in totaal. Kracht is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van krachtamsterdam.nl dan wel voor technische of elektronische fouten op de site.

9. Privacy
9.1 Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Kracht voor interne doeleinden gebruikt. Persoonsgegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden voor marketingdoeleinden, dit in overeenstemming met de algemene wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden uitsluitend gebruikt om u te voorzien van onze diensten. Houd er rekening mee dat deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen bij Kracht of onze partners, met wie we gegevensverwerkingsovereenkomsten hebben, waarmee we veilige opslag en gebruik van persoonlijke gegevens kunnen garanderen. Kracht coaches en medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zullen deze toegang enkel gebruiken voor interne doeleinden en niet voor persoonlijk belang of financieel gewin.
9.2 We gebruiken uw persoonsgegevens om uw aankoop online bij Kracht te beheren, door uw bestellingen te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus. We gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren. We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.
9.3 We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer; betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis; bestelgegevens.
9.4 De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Kracht Amsterdam te verwerken.
9.5 We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.
9.6 Hier staan uw rechten beschreven
9.6.1 Recht op toegang: u hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Kracht die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.
9.6.2 Recht op portabiliteit: wanneer Kracht uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.
9.6.3 Recht op correctie: u hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.
9.6.4 Recht op verwijdering: u hebt het recht om op elk moment de door Kracht verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties: u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden; u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Kracht, ongeacht de betalingswijze; u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt; indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.
9.7 Kracht neemt uw gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u altijd uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten stellen via charlotte@krachtamsterdam.nl.